TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0013 „Összefogás a jövőért” – a Berettyóújfaluban és a környező településeken mélyszegénységben élők integrációjáért
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Bihari Szociális Szolgáltató Központ konzorciumi partnersége a TÁMOP-5.1.3-09/2 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” elnevezésű pályázati kiírás keretében benyújtott pályázata támogatást nyert, összesen 169.911.152 Ft összegben. A projekt az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg. A projekt célja: a területi, társadalmi hátrányokból adódó szegénység mélyülésének, újratermelődésének, területi terjedésének mérséklése, a mélyszegénységben élők társadalmi integrációjának előmozdítása az akcióterületen. Ezt, a helyi közösségi kapcsolatok fejlesztésével, a közszolgáltatások helyi szükségletekhez való igazításával, a települések és lakosságuk bekapcsolásával a kistérségi fejlesztési folyamatokba tervezzük elérni. Célunk az, hogy a mélyszegénységben élő célcsoport a megvalósítás során egy fejlődési folyamaton menjen át: énképükben egy pozitív változás jöjjön létre, munkára kész állapotba kerüljenek, a munka iránt motiválhatóvá váljanak, jövőképben tudjanak gondolkodni, munkaerő-piaci értékük növekedjen, élethelyzetükben javulás álljon be. A pályázat megvalósulása során a közösség megtanulja önmagát menedzselni, új kommunikációs lehetőségként megtanulnak érvelni, vitatkozni. Szükségletüket meg tudják határozni, amelyekre a hiányzó szolgáltatásokat ki lehet alakítani. A fejlesztés egyik kiindulópontja a helyi közösségek igényeinek felmérése és a kialakult szükségletek összefésülése, az érdekcsoportok egymáshoz közelítése és a lehetőségek feltárása szakmai tanácsadás útján. Az akcióterület települései: Berettyóújfalu, Gáborján, Esztár, Kismarja, Mezősas, Nagykereki. A projekt közvetlen célcsoportja: - A pályázat akcióterületén mélyszegénységben élők köre, - Az akcióterületen működő önkormányzatok, egészségügyi, oktatási, szociális, gyermekjóléti intézmények, más humánszolgáltatásokat nyújtó szervezetek vezetői, alkalmazottai, egyházak, civil szervezetek munkatársai, aktivistái, - A többcélú kistérségi társulás tagjai, valamint munkaszervezetének tagjai. A projekt tevékenységei: - életvezetési technikák elsajátítása, fejlesztése (önismereti tréning, önsegítő klub), - munkavállalási készségek fejlesztése (tanulási, kommunikációs, motiváció, családi tanulási program, állásbörze), - állampolgári készségek fejlesztése, - informatikai ismeretek bővítése, - adósságkezelési ismeretek nyújtása, pozitív példák bemutatása, - közösségi, szabadidős, sport és kulturális, prevenciós jellegű programok (közösségfejlesztés, szociokulturális animáció eszközeivel) szervezése, - önkéntes tevékenység, önkéntesek képzése, - szakmai tanulmányutak, „látó utak”, - egészségügyi szűrések és előadások szervezése, egészségügyi ellátásokhoz jutás segítése, - kis egészségőr tevékenység, klub szervezése, - megváltozott munkaképességű személyek részére előadások, információs nap szervezése, - civil szervezetek működtetéséhez térségi fórum szervezése, - civil szervezetek létrehozásának segítése, - pályázati és területfejlesztési tanácsadás, - ünnepekhez kötődő játszóházak, nyári táborok szervezése, - települési mikroprojektek és faluszépítés, - közösségi beszélgetések indítása, - helytörténeti kutatások indításához felkészítés. A projekt megvalósításának időtartama: 2012. március 1.-től 2014. október 31. Az iroda címe: 4100 Berettyóújfalu, Ady E. u. 2. Telefonszáma: 54/404-162 E-mail címe: osszefogas.bujfalu@gmail.com www.berettyoujfalu.hu Eseményeink:
Berettyó-menti települések találkozója és Bihari Sportnap Döntő
Hagyományőrző nyári tábor I.-II.
Interaktív információs nap
Látóutak I.
Látóutak II.